Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ТВЕРДИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР

Автор: Редактор on . Posted in 2013-2

УДК 621.8.031:641.521
 
РОМАНЕНКО Роман,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ТВЕРДИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР
 
Обґрунтовано доцільність розроблення експрес-методів для дослідження термічних змін поверхні продуктів. Розроблено візуалізовані моделі сил, що виникають під час руху тіла по похилій площині. Наведено спроектовану схему установки для визначення коефіцієнта тертя при різних температурах поверхні продукту. На прикладі зразків сичужних сирів і сирного продукту проведено апробацію методу та визначено залежності коефіцієнта тертя від температури.
 
Ключові слова: коефіцієнт тертя, універсальний вимірювальний прилад, візуалізовані моделі сил, термічна стійкість поверхні.
 
 ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ ТВЕРДИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР