Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ВИЗНАЧЕННЯ ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРУКТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 664.8.037.1
 
ПАЛІЄНКО Олена,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 

ВИЗНАЧЕННЯ ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРУКТІВ
 
Запропоновано неруйнівний і прискорений імпульсний метод визначення теплофізичних параметрів фруктів із застосуванням мікропроцесорного приладу БИ-Т021. Переваги його – простота, швидкість і комплексність визначення теплофізичних характеристик, значення яких необхідні для ефективного зберігання та заморожування рослинної сировини. Доведено, що величина коефіцієнту теплопровідності фруктів залежить від вмісту в них вологи, температури та будови тканин.
 
Ключові слова: теплопровідність, температуропровідність, мікропроцесорний прилад, фрукти.

  ВИЗНАЧЕННЯ ІМПУЛЬСНИМ МЕТОДОМ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРУКТІВ