Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ПЕРЕРОБКА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛОКВМІСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 613.26:635.8
 
СІМАХІНА Галина,
д. т. н., професор Національного університету харчових технологій
 
ГОЙКО Ірина,
к. т. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
СТЕЦЕНКО Наталія,
к. х. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
ПЕРЕРОБКА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛОКВМІСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
 
Узагальнено сучасні відомості про харчову та біологічну цінність їстівних грибів і наведено різні способи їх перероблення. Показано доцільність створення на основі культивованих грибів напівфабрикатів для подальшого використання їх у харчових продуктах із метою подолання білкового дефіциту в харчуванні населення.
 
Ключові слова: гриби, напівфабрикати, білковий дефіцит, сушіння, біологічна цінність.

  ПЕРЕРОБКА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛОКВМІСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ