УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 14:579.8
 
РУДАВСЬКА Ганна,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОМОДАНОВА Валентина,
к. т. н., професор університету "Україна"

 
ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
 
Подано хімічну сутність і значення окиснювально-відновних процесів у біологічних системах. Наведено приклади, які підтверджують, що окиснювально-відновний потенціал (ОВП) є кількісною мірою окиснювальної чи відновлювальної здатності біологічних систем, особливо молочних. Результати проведених досліджень розширюють значення ОВП для оцінки якості молока та дають підстави розглядати його як перспективний показник бактеріальної безпечності молочних продуктів.
 
Ключові слова: молоко, якість, мікроорганізми, титрована кислотність, активна кислотність, реакції окиснення – відновлення, окиснювально-відновний потенціал.

  ОКИСНЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ