УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

НОВІ ВИКЛИКИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Автор: sveta on . Posted in 2015-1

УДК 005.336.3
 
РУЖЕВИЧЮС Юозас,
д. т. н., професор Вільнюського університету
 
НОВІ ВИКЛИКИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
 
Постановка проблеми. Сучасні виклики до менеджменту якості обумовлені зростаючим обсягом інновацій в різних галузях людської діяльності, необхідністю лонгітюдного навчання, актуальністю освіти та едукації відповідальності підприємців і всіх членів суспільства.
Раніше автором проаналізовано основні результати глобального дослідження проблем якості, проведеного в 2013 р. Американською Асоціацією Якості. Представлено огляд StatusQuoв галузі якості в організаціях різних країн світу, здійснено бенчмаркінг культури, комунікації, навчання, застосованих методів та інших інструментів якості.
Мета статті – представити якість як привабливо-аттрактивну категорію, яка перманентна, невичерпна и не до кінця вивчена.
Матеріали та методи. Використано методи узагальнення наукової літератури, логічного аналізу, бенчмаркінга, опитування та досвіду консультаційної роботи автора в галузі всезагального управління якістю і соціально відповідального бізнесу.
Результати досліджень. Глобальні проблеми якості висувають низку нових напрямів для майбутніх досліджень в галузі менеджменту якості. Звернено увагу на "м’які" методи менеджменту, пов’язані з культурою якості, взаємозв’язком зацікавлених сторін, зобов’язаннями і принципами якості тощо.
Автор пропонує низку інших можливих царин якості, які потребують першочергового системного науково-прикладного вивчення. При цьому, опановуючи нові методи й концепції, варто враховувати, чи застосовний чи ефективний цей засіб менеджменту для конкретного підприємства, чи відповідає останнє рівню зрілості організації та інтелекту його співробітників.
Застосування результатів власних наукових досліджень, власного наукового, консультаційного та практичного досвіду дає найкращі результати для навчання інших і освоєння ними знань та навичок. Автор на прикладах демонструє, що кожне нововведення – чи то концепція, теорія або метод – проходить свій життєвий цикл.
Використані методи менеджменту якості умовно розділені на 4 рівні – від логіки та інтуїції до складних методів. Останні – LEAN, SixSigma, TOС, BalancedScorecard, CMMI– часто впроваджуються в організаціях окремо, без об’єднання їх в єдину систему. Це не дає можливості отримати від них належний ефект синергії, що знижує їхню сукупну ефективність.
Висновки. Якість, економіка, бізнес і науки циклічно взаємодіють. Якість сьогодні є уособленням людської досконалості. З метою ефективного усунення бар’єрів у просуванні продукції особливе місце займають нові, глобальні підходи регулювання її якості.
Один із основних викликів до управління якістю – обмежити втручання суспільства в менеджмент якості компанії. Сучасний менеджмент якості є дуже складним процесом, який буде використовуватися в різних галузях і видах життєдіяльності людини.
Особливої уваги й розвитку потребують "м’які" методи менеджменту. Вченим потрібно розробити методику інтеграції LEAN, SixSigma, TOС методів в єдиний системний інструмент менеджменту якості діяльності підприємств.
 
Ключові слова: якість, методи менеджменту якості, зрілість нововведень, інсайд.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)