УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ФЕРАТНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ВІД НІТРИТІВ

Автор: sveta on . Posted in 2015-1

УДК 546.726:[628.1:546.173]
 
ГОНЧАРОВА Ірина,
к. х. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФЕРАТНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ВІД НІТРИТІВ
 
Проаналізовано методи визначення якості та безпечності питної води. Обґрунтовано перспективність використання фератної технології для очищення води з природних джерел від токсичних нітрит-йонів. Спектрофотометричним методом вивчено кінетику взаємодії в лужному середовищі розчинів натрій ферату (VI) з натрій нітритом, досліджено окисно-відновні процеси, розраховано істинну константу швидкості хімічної реакції. Визначено безпечність питної води на вміст нітрит-йонів після очищення її за фератною технологією.
 
Ключові слова: питна вода, якість та безпечність води, фератна технологія, нітрит-йони, спектрофотометричний метод, окисно-відновні реакції.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)