УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ

Автор: sveta on . Posted in 2015-1

УДК 624.048:725.7
 
ШАПОВАЛ Світлана,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ШЕВЧЕНКО Роман,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ
 
Наукове дослідження присвячено розробці інтелектуальної моделі моніторингу за роботою систем життєзабезпечення готельно-ресторанного комплексу. Функціональність і завдання відповідної моделі повинна забезпечувати безперебійність автономного та дистанційного моніторингу системам інженерно-технічної інфраструктури підприємства. Для реалізації роботи розроблено математичний апарат у вигляді трансформованих звичайних диференціальних рівнянь шостого порядку, які найбільш адекватно відображають функціонування відповідних систем. Запропоновано автомодальний метод їх розв’язання. Викладено рекомендації щодо роботи сенсорних датчиків, інсталяції і керування ними в режимі роботи локальної комп’ютерної мережі та основні результати пілотної апробації моделювання.
 
Ключові слова: інтелектуальне моделювання, автомодальні рішення, диференціальні рівняння, обернена задача, готельно-ресторанний комплекс.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)