УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК: 658.6/.9(477)
 
ГОЛОШУБОВА Ніна,
к. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто основні тенденції, що склалися за період трансформації економіки України, в розподілі кількості зайнятого населення між сферами виробництва й торгівлі, ефективності їх діяльності. Проаналізовано структурні зміни в роздрібній та оптовій торгівлі за видами суб’єктів господарювання, їх розмірами, складом торговельних об’єктів, що їм належать, і результати діяльності. Надано оцінку цим змінам. Визначено основні завдання і напрями структурної перебудови роздрібної і оптової торгівлі споживчими товарами в Україні.
 
Ключові слова: структурна перебудова, роздрібна торгівля, оптова торгівля, підприємство – юридична особа, фізична особа – підприємець, велике, середнє і мале підприємництво, торговельний об’єкт.
 
 СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ