Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 330.35:67/68(477.43)
 
КВАСНИЦЬКА Раїса,
к. е. н., доцент Хмельницького національного університету
 
ДЕРИКОТ Олена,
аспірант Хмельницького національного університету
 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Досліджено сучасний стан легкої промисловості Хмельницької області України. Виявлено основні напрями та тенденції її розвитку. Відзначено шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання.
 
Ключові слова: легка промисловість, обсяг реалізації, індекс продукції.
 
 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ