УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 330.35:640.43/45(477.62)
 
ЗАРЕМБА Павло,
д. е. н., професор Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
КІЙКО Вікторія,
к. е. н., доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
 
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Проаналізовано сучасний стан ресторанної галузі Донецької області. На основі дослідження змін основних техніко-економічних показників регіону розглянуто загальні позитивні й негативні тенденції та виділено основні проблеми, які є гальмуючим фактором для ресторанного бізнесу. Зазначено перспективні напрями розвитку ресторанного господарства.
Ключові слова: ресторанний бізнес, стратегії розвитку, класифікація закладів ресторанного господарства, техніко-економічні показники, Донецька область.
 
 РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ