УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 613.2.032.33
 
МОТУЗКА Юлія Миколаївна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
АНТЮШКО Дмитро Петрович,
к. т. н., асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
 
Постановка проблеми. Невід’ємною частиною нутрітивної підтримки постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій є спеціалізоване харчування, створене у відповідності зі специфікою метаболічних процесів організму. Найбільш вдалим методом проведення нутрітивної підтримки є ентеральне харчування (як зондове, так і пероральне), якого на сьогодні виробляється понад 250 найменувань, які відрізняються за специфікою своєї дії.
Мета роботи – аналіз існуючих підходів до позиціонування наявних на ринку продуктів для ентерального харчування та розробка комплексної товарознавчої класифікації, щоб уможливила одержання повної та необхідної інформації про властивості таких продуктів для цільових споживачів (як постраждалих, так і їх лікарів).
Матеріали та методи. В основу дослідження покладено методи наукового пізнання, системного аналізу, узагальнення та наукового синтезу.
Результати досліджень. Аналізуючи існуючі підходи до класифікації продуктів для ентерального харчування з товарознавчої точки зору, встановлено, що вони не завжди є науково обґрунтованими та враховують сучасні тенденції розвитку ринку й специфіку багатьох наукових принципів споживчих і технологічних ознак.
На основі систематизації існуючих ознак і виділення нових розроблено фасетну класифікацію властивостей продуктів для ентерального харчування. Вона передбачає паралельний розподіл цих продуктів на дві незалежні класифікаційні групи за такими ознаками: споживчими (спосіб споживання (використання), здатність бути єдиним джерелом харчування, направленість дії, характер впливу на організм, енергетична цінність, вміст білкової складової, ступінь розщеплення її основної маси, регулярність вживання продукту, вік споживачів) та технологічними (фізичні властивості продукту (форма реалізації), походження білкової складової, дозування упаковки, вид і матеріал пакування).
Висновки. Запропонована класифікація продуктів для ентерального харчування відображає основні підходи до їх виробництва та споживання з урахуванням потреб і рекомендацій цільових споживачів і може доповнюватися при оновленні та розширенні асортименту цієї продукції в Україні та світі.
 
Ключові слова: продукти для ентерального харчування, підходи до класифікації, споживчі та технологічні групи ознак.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)