УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ТЕХНОЛОГІЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ ДЕСЕРТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 641.85:577.118
 
КОРЗУН Віталій,
д. м. н., професор Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України
 
АНТОНЮК Ірина,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТЕХНОЛОГІЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ ДЕСЕРТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
 
Розроблено технологію фруктово-ягідних десертів підвищеної біологічної цінності з використанням продуктів перероблення морських водоростей (ламінарії та цистозіри). Досліджено вміст есенційних мікроелементів (йоду, селену, феруму, цинку, купруму) у розроблених десертах. Доведено, що такі фруктово-ягідні десерти доцільно включати до раціонів харчування населення з метою профілактики мікроелементозів.
 
Ключові слова: фруктово-ягідні десерти, ламінарія, цистозіра, мікроелементози.
 
 ТЕХНОЛОГІЯ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ ДЕСЕРТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ