УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПІДСИРНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ НА ВМІСТ БІЛКА

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 637.142.2:542.816
 
МІНОРОВА Антоніна,
к. т. н., ст. н. с. Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ПІДСИРНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ НА ВМІСТ БІЛКА
 
Досліджено вплив температури та тиску на вміст білка в пермеаті під час ультрафільтрації підсирної молочної сироватки. Доведено, що при проведенні ультрафільтрації за різних температур масова частка білка в пермеаті коливається в межах 0.12–0.33 %. Найнижчі показники вмісту білка зафіксовано за температури 20 і 55 °С. Встановлено, що тиск не має суттєвого впливу на вказаний показник.
 
Ключові слова: підсирна сироватка, ультрафільтрація, температура, тиск, пермеат, вміст білка.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)