УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ВІЗУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ "ОБЛИЧЧЯ ЧЕРНОВА"

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 004.896:664.1
 
МАКОВЕЦЬКА Світлана,
асистент Національного університету харчових технологій
М'ЯКШИЛО Олена,
к. т. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
ВІЗУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ "ОБЛИЧЧЯ ЧЕРНОВА"
 
Наведено приклад контролю параметрів сoкooчищувального відділення цукрового виробництва шляхом візуального представлення багатовимірних даних методом когнітивної інтелектуальної візуалізації "Обличчя Чернова" в пакеті STATISTICA, що уможливлює в найкоротший час виявити загальну тенденцію показників, знайти та осмислити закономірності в наборі багатовимірних даних, не проводячи при цьому їх попередній аналіз, а приймаючи рішення вже на основі отриманих результатів роботи методу.
 
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інтелектуальна візуалізація, пакет STATISTICA.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)