УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН ІЗ РИБНОЇ МАСИ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 613.281
 
МАЄВСЬКА Тетяна,
аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України
 
ВІННОВ Олексій,
к. т. н., доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН ІЗ РИБНОЇ МАСИ
 
Отримано математичну модель (рівняння регресії), яка адекватно описує процес промивання водою сировини із дрібного коропа. Визначено ступінь впливу температури води, гідромодуля, тривалості та кількості циклів промивання на концентрацію білкових речовин у промивній рідині та встановлено оптимальні режими технологічного процесу.
 
Ключові слова: промивання, рибна білкова маса, факторний експеримент, рівняння регресії.
 
 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ БІЛКОВИХ РЕЧОВИН ІЗ РИБНОЇ МАСИ