Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЛОРЕНЦА В ТОВАРОЗНАВСТВІ

Автор: sveta on . Posted in 2015-2

УДК 658.8.012.12:620.2
 
ІНДУТНИЙ Володимир,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЛОРЕНЦА В ТОВАРОЗНАВСТВІ
 
Проаналізовано тісний зв’язок функції розподілу Лоренца з вартісними показниками товарів на ринках. Запропоновано виявлену закономірність використовувати для вирішення завдань товарознавства.
 
Ключові слова: регресійний аналіз, крива Лоренца, оцінка якості, споживча якість, доходи громадян.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)