УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНА ВОДА У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 613.31
 
ПЕРЕСІЧНИЙ Михайло,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФЕДОРОВА Діна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНА ВОДА У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ
 
Систематизовано результати сучасних наукових досліджень щодо якості питної води з різних джерел в Україні. Проведено детальний аналіз підходів до встановлення категорії якості питної води за визначеними характеристиками основних показників. Обґрунтовано доцільність і перспективність використання в харчуванні людини питної води високої якості за гідробіологічними показниками – від’ємним значенням окиснювально-відновного потенціалу та резонансною мікрокластерною структурою.
 
Ключові слова: якість, питна вода, електроактивована питна вода, дефіцит електронів, вільнорадикальні сполуки, окиснювально-відновний потенціал, резонансні мікрокластери, мікрокластерна структура, електрохімічна активація, фрактальна й оптична анізотропія якості структури.
 
 ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНА ВОДА У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ