Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ АРАХІСОМ РІЗНИХ СОРТІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 634.58(477)
 
ДУБІНІНА Антоніна,
к. т. н., професор Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ЛЕНЕРТ Світлана,
к. т. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ХОМЕНКО Ольга,
асистент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ АРАХІСОМ РІЗНИХ СОРТІВ
 
Розглянуто питання акумуляції важких металів тканинами рослин, метаболізму та їхньої токсичності для людини. Експериментально досліджено вміст солей важких металів у деяких сортах арахісу, поширених в Україні. Встановлено сорти, які мають здатність накопичувати важкі метали в найменшій мірі.
 
Ключові слова: арахіс, важкі метали, токсичність, гранично допустима концентрація.
 
 ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ АРАХІСОМ РІЗНИХ СОРТІВ