УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2016.1(21)

Автор: sveta on . Posted in 2016

 З М І С Т

 РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ільченко Н.
Глобалізаційні процеси та тенденції розвитку оптової торгівлі 5
 
Ромат Є.
Система бренд-маркетингових комунікацій 16
 
Файвішенко Д.
Концепції позиціонування торговельних марок 25
 
Галько С., Осієвська В.
Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі 32
 
Власенко І., Власенко Ів., Клименко В.
Ринок молока у Вінницькій області: тенденції розвитку 48
 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 
Притульська Н., Мотузка Ю.
Захист прав споживачів харчових продуктів для спеціальних медичних цілей 59
 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 
Антюшко Д.
Імплементація положень стандарту ISO 9001:2015 для вдосконалення систем управління якістю 71
 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

 
Язамі Р., Гончарова І.
Li-батареї: електрохімічна інтеркаляція фторокомплексних аніонів у вуглецеві нанотрубки 80
 
Коломієць Т., Черняк Л.
Методологічні засади визначення ринкової вартості товарів при товарознавчій експертизі 86
 
Михайлова Г., Форостяна Н.
Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами 96
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 
Орлова Н., Белінська С., Камєнєва Н.
Вологозатримувальна здатність заморожених томатів 106
 
Тележенко Л., Михайлова К.
Розробка напоїв із високим фіт-фактором 114
 
Дейниченко Г., Юдічева О.
Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів 124
 
Рудавська Г., Хахалєва І.
Сенсорний аналіз відновлених напоїв із цикорію методом профілю флейвору 131
 
Радченко Л., Соколовська О., Гасанова А.
Органолептична оцінка пастильних виробів зі стевією та еламіном 137
 
Очколяс О., Тищенко Л., Лебська Т.
Споживні властивості вершкового масла із морськими водоростями 149
 
Сидоренко О., Апач М., Буркацька Г.
Біологічна цінність білків Rapana venosa 159
 
Менчинська А.
Жирнокислотний склад ліпідів паст на основі ікри прісноводних риб 169
 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 
Кравченко М., Романовська О.
Вплив борошна "Здоров’я" на реологічні характеристики клейковини борошняних сумішей 177
 
Гніцевич В., Чехова Н.
Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом 184
 
Дубініна А., Ленерт С., Хоменко О.
Моделювання складу арахісових паст підвищеної біологічної цінності 193
 
Сімахіна Г., Науменко Н.
Використання білка зеленої маси овочевих культур у харчових технологіях 208
 

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

 
Дудла І.
Гармонізація вимог до безпечності лакофарбових матеріалів в Україні та ЄС 222
 
Чикун Н., Севастьянова О., Пасальський Б.
Сорбція йонів важких металів технічними лігнінами 235
 
Сєногонова Г.
Мікробіологічна безпечність батончиків висівкових 243