Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Автор: sveta on . Posted in 2016-1

УДК 339.33:339.92
 
ІЛЬЧЕНКО Наталія,
к. е. н., докторант Київського національного торговельно-економічного університету
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

Доведено, що процеси глобалізації істотно впливають на зміст і темпи формування нових відносин в оптовійторгівлі. Науково обґрунтовано стратегічні напрями й тенденції розвитку оптової торгівлі. Проведено аналіз статистичної звітності підприємств оптової торгівлі та визначено її основні недоліки. Запропоновано шляхи подальшого реформування оптової торгівлі в Україні в межах концептуальних основ її розвитку.
 
Ключові слова: глобалізаційні процеси, оптова торгівля, складський товарооборот, товарні запаси, капітальні інвестиції.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)