Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

КОНЦЕПЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Автор: sveta on . Posted in 2016-1

УДК 659.126
 
ФАЙВІШЕНКО Діана,
к. е. н., асистент Київського національного торговельно-економічного університету
 

КОНЦЕПЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

Постановка проблеми. В умовах насиченої конкуренції саме позиціонування відіграє важливу роль у процесі створення бренда, сприйняття сильної торговельної марки споживчою аудиторією, використовування інструментів маркетингу.
Аналіз питання позиціонування, визначення терміну, розробка концепцій раніше досліджувались у працях відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Сьогодні вони також набувають актуальності щодо визначення цього терміну, формування концепції позиціонування та використання інструментарію маркетингових комунікацій.
Мета статті – визначення суті та ролі позиціонування, узагальнення теоретичного досвіду та розробки концептуального підходу щодо позиціонування в маркетингу, розглянуто процес побудови позиційної схеми.
Матеріали та методи. Застосовано принцип системності загального зв’язку та розвитку, методи гносеологічного аналізу (аналітичний, узагальнення, наукової абстракції, декомпозиції, логічний, порівняння).
Результати дослідження. Уточнено основні поняття щодо терміну "позиціонування", надано аналітичні аспекти стосовно концепцій позиціонування в маркетингу, а саме – розкрито існування процесного та комплексного підходу.
Висновки. Визначено, що позиціонування торговельної марки – це процес створення її образу, відмінних властивостей, позитивних асоціацій і цінностей у свідомості споживачів із метою формування стійкого уявлення торговельної марки та забезпечення прихильності споживачів до неї.
В основу розробки позиціонуючої установки покладено два принципи: раціональний та емоційно-психологічний. Перспективним напрямом розробки ефективної концепції позиціонування є системний підхід, що базується на врахуванні комплексу чинників, ступеня їх впливу та вирішенні певних маркетингових завдань щодо наближення до ідеальної позиції торговельної марки.
Перспективами подальших досліджень є більш детальний аналіз концепцій позиціонування, використання їх на практиці, формування й реалізація стратегій позиціонування торговельної марки в сучасних умовах.
 
Ключові слова: аналітичні прогнози, бренд, позиціонування, просування торговельних марок, маркетинг, обсяг продажу.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)