Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Автор: sveta on . Posted in 2016-1

УДК 658.51:006.032
 
АНТЮШКО Дмитро,
к. т. н, ст. викладач Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Проаналізовано зміст нового стандарту ISO 9001:2015 і порівняно його з попередньою версією. Встановлено основні термінологічні та методологічні відмінності, що свідчать про підвищення ефективності його впровадження завдяки поєднанню процесного підходу з ризик-орієнтованим мисленням.
 
Ключові слова: стандарт, система управління якістю, терміни та визначення, принципи, процесний підхід.


 ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)