Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПРИ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Автор: sveta on . Posted in 2016-1

УДК 330.123.620.2
 
КОЛОМІЄЦЬ Тетяна,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЧЕРНЯК Людмила,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПРИ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
 
Представлено методичні підходи до товарознавчої експертизи в митних цілях. Сформульовано основні завдання, запропоновано загальний алгоритм процедури товарознавчої експертизи для визначення ринкової вартості товару. Значну увагу приділено ідентифікації товару з метою встановлення його товарної приналежності та визначенню базових ціноутворюючих параметрів.
 
Ключові слова: товарознавча експертиза, ринкова вартість, ідентифікаційна експертиза, товарна приналежність, товар ідентичний, товар аналогічний, порівняльний підхід, ознаки класифікації.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)