УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 613.2.032.33
 
АНТЮШКО Дмитро,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОТУЗКА Юлія,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОМАНЕНКО Роман,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
 
Наведено аналіз сучасних підходів до розробки продуктів для спеціального дієтичного споживання – ентерального харчування людей протягом лікувального та відновлювального періодів згідно з особливостями їхніх потреб в поживних речовинах. Проаналізовано та досліджено вплив основних компонентів вуглеводної складової на реологічні властивості таких продуктів. Із урахуванням отриманих даних розроблено нові суміші для ентерального харчування на сухій розчинній основі та досліджено основні показники їх реологічних властивостей.
 
Ключові слова: реологічні властивості, продукти для спеціального дієтичного споживання – ентеральне харчування, в’язкість, напруга зсуву.
 
 РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ