УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-1

УДК 664.8.004.4:634.13
 
КОЛТУНОВ Віктор,
д. с.-г. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАЗУР Валерій,
ст. викладач Уманського національного університету садівництва
 
ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
 
Досліджено п’ять зимових сортів плодів груші, вирощених в умовах Правобережного Лісостепу України. Визначено окремі фізичні й теплофізичні параметри плодів груші: швидкість зниження температури до оптимальної при зберіганні в умовах холодильної камери та отеплення до початкової температури перед їх реалізацією. Розраховано ентальпії при зазначених процесах, що уможливлює регулювання виробництва холодоагенту та тривалість роботи вентиляторів при зберіганні плодів груші.

Ключові слова: збереженість, плоди груші, швидкість охолодження і нагрівання, фізичні та теплофізичні параметри плодів груші, температура, динамічна різниця, холодильна камера, маса плоду, теплоємність.
 
 ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗИМОВИХ СОРТІВ ГРУШІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ