Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

Автор: sveta on . Posted in 2016-2

УДК 006.015.5
 
СТОЙКОВА Теменуга,
 к. т. н., доцент Варненського економічного університету, Болгарія
 

ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
 

Постановка проблеми. Якість товарів у поточних ринкових умовах має вирішальне значення для конкурентоспроможності бізнесу та задоволення споживачів. З точки зору світової економічної кризи та зниження споживання, проблеми поставок якісної продукції за доступними цінами стають все більш актуальними, і вимагають адекватного й швидкого вирішення. У чому різниця між безпечним і якісним товаром? Чи ясно представлена інформаційна функція упаковок для вивчення споживачем і прийняття належного рішення про покупку? Які основні механізми забезпечення якості продуктів?
Мета роботи – встановлення вимог до якості та безпечності продукції, різниця між цими поняттями, їх правове регулювання в Болгарії і можливості для поліпшення продажу безпечної та якісної продукції.
Матеріали та методи. Використаний принцип системності загального зв’язку й розвитку, методи гносеологічного аналізу (аналітичний, узагальнення, логічний, порівняння).
Результати досліджень. Безпечність є лише однією з властивостей, які визначають якість продукту. Це такий стан, при якому ризик пошкодження або втрати обмежені до прийнятного рівня.
Безпека харчових продуктів в Європейському Союзі визначається мінімальними вимогами закону, здійснення офіційного контролю, впровадження НАССР, додатковими нормативними актами, прийнятими в кожній країні в здійсненні загального права. У Регламенті ЄС № 852/2004 Європейського парламенту вказується, що головна відповідальність за безпечність харчових продуктів лежить на операторах продовольчого бізнесу. На європейському та міжнародному ринках це досягається за рахунок впровадження і сертифікації інтегрованих систем менеджменту, в тому числі ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, IFSі BRC.
Якість товарів вимагає додаткових гарантій і встановлення конкретних вимог. На сьогодні в Болгарії це досягається за рахунок добровільної та екологічної сертифікації; включення в договори вимог до якості, встановлених у національних і узгоджених стандартах; правового регулювання обов’язкового маркування складу, енергетичної цінності та ціни кожного товару; розширенням мережі висококваліфікованих фахівців в області контролю якості та експертизи товарів.
Висновки. Вирішення проблем якості та безпечності товарів вимагає координації зусиль вчених і практиків, законодавчих та освітніх ініціатив і рішень не тільки на національному та регіональному рівні, а й на міжнародному. Швидкий розвиток ринкових умов, посилення конкуренції та інтенсивної міжнародної торгівлі створюють нові проблеми й виклики. Формування споживчої поведінки відповідно до нових умов ринку, встановлення ефективного партнерства з державними органами, що відповідають за безпеку та якість харчових продуктів, створення громадських структур, у тому числі з представників випробувальних лабораторій, органів з сертифікації та професійних спілок виробників і продавців; видалення з ринку товарів і штрафи виробників і продавців, які не задовольняють вимоги споживачів – це лише деякі з конкретних ініціатив, спрямованих на створення якісної продукції та забезпечення успішного бізнесу.
 
Ключові слова: якість, безпека, стандарти, сертифікація, вимоги.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)