Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРУЖНО-В’ЯЗКИХ ТІЛ МЕТОДОМ ОСЬОВОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

Автор: sveta on . Posted in 2016-2

УДК 641.1
 
ШАПОВАЛ Світлана,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПРУЖНО-В’ЯЗКИХ ТІЛ МЕТОДОМ ОСЬОВОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
 

Проведено аналіз ефективності використання методу осьової деформації, адаптованого до багатофункціонального модульного вимірювального комплексу "МИГ-1.3", а саме – модуля з вивчення структурно-механічних (реологічних) властивостей харчових продуктів. Установлено повну відповідність отриманих результатів між  інструментальним та оновленим методами досліджень.
 
Ключові слова: структурно-механічні властивості, пружно-в’язкі тіла, осьова деформація, коефіцієнт пружності, коефіцієнт міцності, діаграма розтягу.