Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ: ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Автор: sveta on . Posted in 2017-1

УДК 005.6:[641.1:613.2.032.33]
 
МОТУЗКА Юлія,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ:
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади управління якістю продуктів для ентерального харчування відповідно до міжнародних стандартів. Здійснено систематизацію та узагальнення процесів системи управління якістю продуктів із використанням процесного підходу. Розкрито роль ризик-орієнтованого мислення при запровадженні системи управління якістю харчових продуктів. 

Ключові слова: управління якістю, життєвий цикл товару, процесний підхід, продукти для ентерального харчування, ризик-орієнтоване мислення, якість, система управління якістю, споживач.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)