Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ТОРГІВЛІ

Автор: sveta on . Posted in 2017-1

УДК 005:658.62-027.45
 
ГОЛУБ Богдан
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ТОРГІВЛІ 

Розглянуто особливості вибору заходів керування небезпечними чинниками харчових продуктів на етапі роздрібної торгівлі. Наведено належні гігієнічні практики для закладів торгівлі в ЄС. Надано коротку порівняльну характеристику змісту PAS 221–2013 та вітчизняного законодавства щодо програм-передумов упровадження постійно діючих процедур на принципах НАССР.
 
Ключові слова: належні гігієнічні практики в торгівлі, заходи керування небезпечними чинниками харчових продуктів, програми-передумови, НАССP.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)