Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

БЕЗПЕКА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ З МЕТАЛІВ

Автор: sveta on . Posted in 2017-1

УДК 737.23-049.5
 
ІНДУТНИЙ Володимир,
д. геол.-мін. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕРЕЖКО Ніна,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПІРКОВІЧ Катерина
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 

БЕЗПЕКА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ З МЕТАЛІВ 

На основі експериментальних досліджень металічних артефактів стародавньої історії описано головні хімічні та структурні ознаки процесу природного перерозподілу речовин. Вивчено сліди перекристалізації металів пам’яток історії, а також виділення шкідливих сполук на поверхні, які можуть становити небезпеку для реставраторів, працівників музеїв, колекціонерів.
 
Ключові слова: пам’ятки культури з металів, мікроструктура, хімічний склад, домішки, автентичність. 


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)