Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СОРБЕНТИ З ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

Автор: sveta on . Posted in 2017-1

УДК 544.723.2:631.57
 
ГАЛИШ Віта,
к. х. н., ст. викладач Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 
ПАСАЛЬСЬКИЙ Богдан,
к. х. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
СЕВАСТЬЯНОВА Олена,
доктор філософії, ст. науковий співробітник Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція)
 

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СОРБЕНТИ З ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ
 

Одержано сорбенти з рослинних відходів сільського господарства, зокрема з шкаралупи волоського горіха, модифікуванням в середовищі етанової кислоти, а також сумішшю етанової кислоти та гідроген пероксиду. Доведено, що умови модифікування значною мірою впливають на структурно-сорбційні властивості рослинних сорбентів. Досліджено сорбційну здатність одержаних сорбентів щодо органічних барвників (метиленовий синій, метиловий фіолетовий, мурексид) і йонів важких металів (Fe3+ та Cu2+).
 
Ключові слова: целюлоза, барвник, йони важких металів, лігнін, горіх, сорбція, ефективність сорбції.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)