Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 005.574:658.871/.878
 
ЧЕРЕПОВ Володимир,
к. е. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Запропоновано систему показників для оцінювання й вибору постачальників товарів, методи оцінки прогностичної економічної ефективності та оптимізації комерційних зв’язків і угод торговельного підприємства, методику оптимізації комерційного ризику.
 
Ключові слова: торговельне підприємство, закупівля товарів, комерційні зв’язки, комерційні ризики, методи динамічного програмування, метод сумірності значень у багатовимірному просторі.
 
 ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ