УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

Експрес-метод кількісного визначення сечовини в молоці

Автор: sveta on . Posted in 2017-2/Tom1(Технічні науки)

УДК637.12.07: 661.717.52
 
ЖУКОВА Ярослава,
к. б. н., зав. відділом Інституту продовольчихресурсів НААН України
 
ПЕТРОВ Пилип,
магістр біології, аспірант Інституту продовольчих ресурсів НААН України
 
КЛІМЕНКО Ліна,
д. фарм. н., доцент Національного фармацевтичного університету (м. Харків, Україна) 

ЕКСПРЕС-МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВИНИ В МОЛОЦІ

Постановка проблеми. Раціон великої рогатої худоби та спосіб годівлі є найважливішими факторами, що обумовлюють вміст сечовини в молоці. Споживання корму впливає на щоденний вміст аміаку в кишечнику, сечовини в плазмі крові та молоці, що важливо для працівників ферм, технологів молокопереробної галузі, спеціалістів лабораторій контролю якості.
Мета роботи – розробка і проведення поетапної валідації методики кількісного визначення вмісту сечовини в молоці методом абсорбційної спектрофотометрії у варіанті використання методу добавок. Цей метод застосовують при аналізі складних розчинів, оскільки він дозволяє автоматично врахувати вплив "третіх" компонентів.
Матеріали і методи. Використання методу добавок передбачав відбір двох проб однакового об’єму зразка, який надходить на аналіз; до однієї вводили певну кількість розчину-добавки цільового аналізу (сечовини). Потім обидві проби аналізували відповідно до методики і отримували значення оптичної щільності на спектрофотометрі та проводили розрахунки вмісту сечовини за формулою. Розробку методики проведено поетапною валідацією за такими параметрами: стабільність, діапазон застосування, лінійність, правильність, прецизійність, межа виявлення, кількісне визначення, специфічність, робастність.
Результати дослідження. Встановлено, що проведення вимірювання оптичної щільності розчинів оптимально не раніше, ніж через 10 хв, і не пізніше, ніж через 30 хв після їх приготування; прийнятна невизначеність методики (10 %) при допустимому значенні коефіцієнта кореляції (0.99) може бути досягнута при кількості концентраційних рівнів, більше за 8. Правильність методики характеризується задовільними показниками. Методика ефективна в діапазоні 0.4–0.7 мг/мл, межа виявлення становить 0.05 мг/мл. Прогноз невизначеності – 7.33 %, що не перевищує максимально допустиму невизначеність методики (10 %).
Висновки. Виконано кількісне визначення сечовини в зразках молока без необхідності побудови калібрувальної кривої і тривалих розрахунків, що дозволило значно прискорити процес аналізу, скоротити матеріальні й витрати часу, і при цьому отримати правильні й точні результати, завдяки проведеній валідації методики. 

Ключові слова: метод добавок, молоко, сечовина, спеткрофотометрія.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)