УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2018.01(25)

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки" № 1(25) 2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 22.02.2018);
  • підписано до друку 26.03.2018. 


 ТИТУЛ

З М І С Т 

РИНКИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Мельниченко С
Ринок інформаційних технологій: реалії України
 
5
Федулова І.
Ринок молочної продукції України: можливості та загрози
 
15
Власенко І., Власенко В.
Ринок молочної сировини Вінницької області
 
29
П’ятницька Г., Григоренко О., Найдюк В.
Діагностика ринку послугресторанного господарства
 
38
Золотарьова О., Мережко Н., Шульга О.
Ринок природного будівельного каменю в Україні
 
60
Караваєв Т., Калуга Н., Сім’ячко О.
Структура та динаміка ринку лакофарбових матеріалів в Україні
 
75
Галько С., Михайлова Г., Осієвська В.
Ринок постільних виробів: сегмент подушок
 
89
Коломієць Т., Черняк Л.
Вітчизняний ринок виробів санітарно-технічного призначення з кераміки
  
100
Бойко Г., Тіхосова Г., Кутасов А.
Технічні коноплі: перспективи розвитку ринку в Україні
 
110
   
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Ротова Т., Манько І.
Регулювання ринку страхових послуг в Україні
 
121
Селіверстова Л.
Тенденції розвитку страхового ринку України
 
135
Смирнова О., Котляр В.
Стратегії інвестування на фінансових ринках
 
145
   
МАРКЕТИНГ
Лабурцева О.
Управління ризиками в маркетингових дослідженнях
 
155
   
ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК
Харсун Л.
Ефективність логістики сільськогосподарської продукції
як фактор підвищення її конкурентоспроможності
 
 
168