УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ПІДВИЩЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕНИХ НАПОЇВ АНТИСТРЕСОВОЇ ДІЇ

Автор: sveta on . Posted in 2018_02(26)

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(26)13

УДК 641.87:613.2]:678.048
 
РУДАВСЬКА Ганна,
д. с.-г. н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ХАХАЛЄВА Ірина,
аспірант кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПІДВИЩЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕНИХ НАПОЇВ АНТИСТРЕСОВОЇ ДІЇ

Проаналізовано взаємозв’язок антиоксидантної та антистресової систем захисту організму людини. Визначено роль екзогенних антиоксидантів у системі захисту організму людини від стресу. Доведено наявність антиоксидантної активності (АоА) сухого екстракту цикорію та обґрунтовано шляхи її підвищення в сухих сумішах для відновлених напоїв антистресової дії.
 
Ключові слова: стрес, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна активність, сухий екстракт цикорію, сухі суміші для відновлених напоїв антистресової дії.
 

REFERENCES

1. Kitaev-Smyk L. A. Psihologija stressa. Psihologicheskaja antropologija stressa. M. : Akademicheskij proekt. 2009. 943 s.
2. Sel'e G. Ocherki ob adaptacionnom sindrome : per. s angl. ; vstup. st. M. G. Durmish'jana. M. : Medgiz. 1960. 254 s.
3. Baraboj V. A., Reznikov O. G. Fiziologija, biohimija i psyhologija stresu. Kyi'v : Interservis. 2013. 314 s.
4. Sokolova E. D., Berezin F. B., Barlas T. V. Jemocional'nyj stress: psihologicheskie mehanizmy, klinicheskie projavlenija, terapija. Materia Medica. 1996. № 1 (9). S. 5–25. URL : http://berezinfb.su/emocionalnyj_stress_i_stressoustojchivost/emocionalnyj_stress.
5. Reznikov O. G., Polumbryk O. M., Bal'on Ja. G., Polumbryk M. O. Pro- ta antyoksydantna systemy i patologichni procesy v organizmi ljudyny. Visn. NAN Ukrai'ny. 2014. № 10. S. 17–29.
6. Fisher-Wellman K., Bell H. K., Bloomer R. J. Oxidative stress and antioxidant defense mechanisms linked to exercise during cardiopulmonary and metabolic disorde. Oxid. Med. Cell. Longev. 2009. Vol. 2. P. 43–51.
7. Rudavs'ka G. B., Hahaljeva I. V. Vplyv antyoksydantnoi' aktyvnosti harchovyh pro­duktiv na antystresovu rezystentnist' organizmu ljudyny. Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences: int.research and practice conference (27–28.12.2017). Radom, Poland. 2017. P. 196–200.
8. Rudavs'ka G. B., Hahaljeva I. V., Chykun N. Ju. Misce cykornyh napoi'v v umovah posylenyh stresovyh navantazhen'. Strategichni priorytety rozvytku vnutrishn'oi' torgivli Ukrai'ny na innovacijnyh zasadah : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (02–03.11.2017). L'viv : Vyd-vo LTEU, 2017. C. 311–312.
9. Lozova T. M., Syrohman I. V. Naukove obg'runtuvannja polipshennja spozhyvnyh vlastyvostej boroshnjanyh kondyters'kyh vyrobiv z vykorystannjam pryrodnoi' netradycijnoi' syrovyny : monografija. L'viv : L'viv. torg.-ekon. un-t, 2017. 328 s.
10. Pavlish L. O. Formuvannja asortymentu novyh bezalkogol'nyh napoi'v ozdorovchogo pryznachennja : avtoref. dys. kand. tehn. nauk : 05.18.15. Kyi'v, 2012. 20 c.
11. Rudavs'ka G. B., Hahaljeva I. V. Sensornyj analiz vidnovlenyh napoi'v iz cykoriju metodom profilju flejvoru. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 1 (21). S. 131–137.
12. Semenov V. L., Jarosh A. M. Metod opredelenija antiokislitel'noj aktivnosti biologicheskogo materiala. Ukr. biohim. zhurn. 1985. T. 57, № 3. S. 50–52.
13. Antonenko L. O., Kuchma V. M., Krysjuk Ju. S. Vplyv dzherel zhyvlennja na rist grybiv rodu Soriolus quel (trametes fr.) i i'h antyokysnjuval'nu aktyvnist'. Nauk. visti NTUU "KPI". 2010. № 3. S. 10–15.
14. Kvasko O. Ju., Matvjejeva N. A., Shahovs'kyj A. M. Antyoksydantna aktyvnist' transgennyh roslyn cykoriju Cichorium intybus L. z genom ynterferonu-α2b ljudyny. Visn. Donec'kogo nac. un-tu. 2012. № 1. S. 179–182. Serija A "Pryrodnychi nauky".
15. Metodychni vkazivky do vykonannja laboratornyh robit z kursu "Tovaroznavstvo harchovyh produktiv roslynnogo pohodzhennja” dlja bakalavriv naprjamu pidgotovky 6.030510 dennoi' formy navchannja. Ch. 2/ Uklad. M. R. Mardar, S. G. Kogut. Odesa : ONAHT, 2015. 33 s.
16. Grinenko I. G. Inulin – ingredijent funkcional'nogo harchuvannja. Kyi'v : Znannja Ukrai'ny, 2003. 108 s.
17. Pat. 114276 Ukrai'na, MPK 2017.01. A61K 31/00, A61K 36/00, A61K 35/20, A61K 31/375, A61K 125/00. Sposib otrymannja suhoi' molochno-cykornoi' sumishi z antystresovymy vlastyvostjamy/ G. B. Rudavs'ka, I. V. Hahaljeva, Ja. M. Zaluc'kyj; zajavnyk Hahaljeva Iryna Viktorivna (Ukrai'na). № u201607436; zajavl. 08.07.2016 ; opubl. 10.03.2017, Bjul. № 5. 2 s.
18. Gorbatova K. K., Gun'kova P. I. Biohimija moloka i molochnyh produktov ; pod obshh. red. K. K. Gorbatovoj. 4-e izd., pererab. i dop. SPb. : GIORD, 2010. 336 s.