УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2018.03(27)

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки"  3(27) 2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 30.08.2018);
  • підписано до друку 27.09.2018. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(27)

З М І С Т 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Антюшко Д., Павлюченко Ю., Вежлівцева С.  
Безпечність харчових продуктів: новації стандарту ISO 22000:2018 5
Бабій О., Римаренко К., Сидоров М.  
Моніторинг додержання антитютюнового законодавства в закладах ресторанного господарства 14
   
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 
Шаповал С.  
Вимірювальний комплекс для діагностики реологічних 
і теплофізичних властивостей харчових продуктів

23
   
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Михайлова Г., Платонова І., Бричка С.
 
Біостійкість текстильних наповнювачів для постільних виробів 37
   
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Притульська Н., Мотузка Ю.  
Порівняльні тестування продуктів для ентерального харчування 50
Сидоренко О., Боліла Н., Дончевська Р.  
Споживні властивості акули катран (Squalus acanthias) 57
   
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Федорова Д.  
Технологічні аспекти корекції запаху сухих риборослинних напівфабрикатів 66
Кравченко М., Рибчук Л.  
Структурно-механічні властивості цукрових паст 77
Вітряк О., Ткаченко Л., Прибильський В.  

90
Криворучко М.  
Пружно-в’язкісні характеристики тістових композицій з кокосовою клітковиною 99