Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: НОВАЦІЇ СТАНДАРТУ ISO 22000:2018

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 641.1-027.45:006.034
 
АНТЮШКО Дмитро,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАВЛЮЧЕНКО Юрій,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВЕЖЛІВЦЕВА Світлана,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету  

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: НОВАЦІЇ СТАНДАРТУ ISO 22000:2018 

Проаналізовано зміст міжнародного стандарту ISO22000:2018, порівнюючи його з попередньою версією. Встановлено основні методологічні відмінності нової редакції, ефективність якої обумовлена використанням ризик-орієнтованого підходу, циклу PDCAна двох взаємодоповнюючих рівнях, посиленням уваги до лідерства, диференціацією основних понять і підвищенням сумісності з іншими системами управління. 

Ключові слова: стандарт, система управління безпечністю харчових продуктів, НАССР, цикл PDCA, ризик-орієнтоване мислення. 

REFERENCES 

1. Proosnovnipryncypytavymogydobezpechnostitajakostiharchovyhproduktiv: ZakonUkrai'nyvid23.12.1997 № 771/97-VR. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.
2. Romanenko I. M., Fomina S. V. Systemy upravlinnja bezpechnistju harchovyh produktiv – vymoga chasu. URL : http://ncsms.com.ua/informatsijna-politika/articles/939-sistemi-upravlinnya-bezpechnistyu-kharchovikh-produktiv-vimoga-chasu.
3. Antjushko D. Implementacija polozhen' standartu ISO 9001:2015 dlja vdoskonalennja system upravlinnja jakistju. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 1 (21). S. 71–79.
4. ISO 22000:2018. Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain. URL : https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:22000:ed-2:v1:en:sec:A.
5. Brady А. Taking food safety to a higher level. URL : https://www.iso.org/news/ref2299.html.
6. Surak J. G. The Evolution of HACCP.URL: https://www.foodqualityandsafety.com/article/the-evolution-of-haccp.
7. Tranchard S. New edition of ISO 22000 just out!URL: https://www.iso.org/news/ref2301.html.
8. Cullor J. S. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points): Is It Coming to the Dairy?URL: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(97)76322-7.html.
9. Mazur G. V. Obzor i vvedenie v sistemy menedzhmenta pishhevyh produktov: HACCP/ISO 22000, FSSC 22000, BRC/IFS, GMP+. URL : http://lugdpss.gov.ua/images/documents/prezentatsiya_haccp.pdf.
10. Dejneko L. V., Shelud'ko E. I. Shljahy ta perspektyvy onovlennja potencialu harchovoi'promyslovosti v Ukrai'ni. Ekonomika ta upravlinnja. 2013. № 3 (20). S. 184–190.
11. ISO 22000:2018 – newversion. URL: https://intercert.com.ua/news/news-of-standartization/667-iso-22000-2018-new-standart.
12. ISO/TC 34/SC 17.Management systems for food. URL: https://intercert.com.ua/news/news-of-standartization/667-iso-22000-2018-new-standart.
13. ISO/IEC Directives Part 1. Consolidated ISO Supplement – Procedures Specific to ISO. URL: https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml.
14. ISO 22000:2005. Foodsafetymanagementsystems. Requirements for any organizationin the food chain. URL: http://www.qal-iran.ir/WebsiteImages/iso/19.PDF.