Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУКРОВИХ ПАСТ

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 663.916.1-02
 
КРАВЧЕНКО Михайло,
д. т. н., професор, завідувач кафедритехнології і організації ресторанного господарства 
Київського національного 
торговельно-економічного університету
 
РИБЧУК Лариса,
аспірант кафедри технології і організації ресторанного господарства
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦУКРОВИХ ПАСТ 

Досліджено структурно-механічні властивості цукрової пасти з викорис­танням молочної сироватки сухої демінералізованої. Встановлено її вплив на деформаційні характеристики цукрових паст. Визначено раціональну кількість молочної сироватки сухої демінералізованої в рецептурах цукрових паст і напрями її технологічного використання.
 
Ключові слова: цукрова паста, молочна сироватка суха демінералізована, загальна деформація, умовно-миттєвий модуль пружності, високоеластичний модуль, пластична в’язкість, в’язкість пружної післядії. 

REFERENCES 

1. Fabryka kondyters'kyh prykras "Ukrasa". URL : http://www.ukrasa.com.ua.
2. Internet-magazyn ta magazyn rozdribnoi' torgivli kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv TM "Galette Trejd". URL : https://galette.com.ua/g1236383-mastika-martsipan-tsvetochnaya.
3. Internet-magazyn ta magazyn rozdribnoi' torgivli kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv "Zolotoj trjufel'". URL : https://tortodel.com.ua/ingredienty/mastika-dlya-torta/mastika-dlya-modelirovaniya-chernaya-modecor-ror-5-kg.html?mfp=39-tip-mastiki%5B%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE% D0%B4%D.
4. Internet-magazyn kondyters'koi' syrovyny ta instrumentiv Farina. URL : https://tortodel.com.ua/ingredienty/mastika-dlya-torta/mastika-dlya-modelirovaniya-chernaya-modecor-ror-5-kg.html?mfp=39-tip-mastiki%5B%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D.
5. Hramcov A. G. Fenomen molochnoj syvorotki : monografija. SPb. : SP "Professija", 2011. 804 s.
6. Hramcov A. G., Nesterenko P. G. Tehnologija produktov iz molochnoj syvorotki : ucheb. posob. M. : DeLiprint, 2004. S. 587.
7. Hramcov A. G., Evdokimov I. A., Nesterenko P. G. Innovacionnye prioritety ispol'zovanija molochnoj syvorotki na principah logistiki bezothodnyh tehnologij. Molochnaja prom-st'. 2008. № 11. S. 28–30.
8. Evdokimov I. A., Volodin D. N., Golovkina M. V., Zolotareva M. S., Topalov V. K.Obrabotka molochnogo syr'ja membrannymi metodami. Molochnaja prom-st'. 2012. № 2. S. 34–37.
9. Gondar O. P., Romanchuk I. O. Zmina mineral'nogo skladu suhoi' molochnoi' syrovatkyza riznyh metodiv obrobljannja : zb. nauk. pr. Vinnyc'. nac. agrarnogo un-tu. 2015. S. 94.
10. Minorova A. V., Romanchuk I. O. Pererobka molochnoi' syrovatky iz zastosuvannjam elektrodializnoi' obrobky. Visn. agrarnoi' nauky. 2010. S. 58–60.
11. Gulenko L., Sibiljeva E., Zhyvotkevych L. Receptury: torty, tistechka biskvitni, perekladenci, rulety. Kyi'v : Ukrhlibprom, 2013. 600 s.
12. Goral'chuk A. B., Pyvovarov P. P., Grynchenko O. O., Pogozhyh M. I., Polevych V. V.,Gurs'kyj P. V. Reologichni metody doslidzhennja syrovyny i harchovyh produktiv ta avtomatyzacija rozrahunkiv reologichnyh harakterystyk : navch. posib. Harkiv : Hark. derzh. un-t harch. ta torgivli, 2006. 63 s.
13. Peresichnyj M. I., Kravchenko M. F., Karpenko P. O., Karpachov V. V. Pidsolodzhujuchirechovyny u harchuvanni ljudyny : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2004. 446 s.