Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор: sveta on . Posted in 2012-1

УДК 677.027
 
СЕМАК Богдан,
к. т. н. доцент Львівської комерційної академії
 
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
 
Досліджено вплив способів оброблення екологічно безпечних текстильних матеріалів на тривалість їх життєвого циклу. Основну увагу приділено впливу фарбування синтетичними й рослинними барвниками та обробленню безформальдегідними препаратами.
 
Ключові слова: текстильні матеріали, життєвий цикл, барвники, оброблення.

   ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ