УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2018_4(28)

Автор: sveta on . Posted in 2018_04(28)

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки"  4(28) 2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 9.11.2018);
  • підписано до друку 17.12.2018. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(28)

З М І С Т 

 
Інформація про XXI Симпозіум Міжнародного товариства товарознавців і технологів  5
   
РИНКИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ  
Глушкова Т., Андрієвська Л., Марчук Н.
Світовий ринок телевізійної техніки
7
Міняйло О., Міняйло В., Лінецька Я.
Молокопродуктовий підкомплекс України: тенденції розвитку
20
Краєвська С., Стеценко Н.
Формування вітчизняного ринку безглютенових харчових продуктів
36
Власенко І.Власенко В.
Виробництво продуктів спеціального призначення для хворих на цукровий діабет
 47
 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ  
Антюшко Д., Павлюченко Ю
Аудит пест-менеджменту в системі управління безпечністю
57

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ  

Осика В., Мостика К., Комаха В.
Оптичні властивості нових видів пакувального паперу
65
Жалдак М., Мокроусова О.Мережко Н.
Оптимізація показників якості натуральних шкір 
і параметрів їх дублення з використанням монтморилоніту
 75
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
Притульська Н., Мотузка Ю., Асланян С.
Фізіологічна ефективність продуктів для ентерального харчування

85

Сидоренко О., Петрова О., Іванюта А.
Креветка Palaemon adspersus: раціональні напрями переробки
94
 
ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК
Гніцевич В., Юдіна Т., Гончар Ю.
Технологія напівфабрикату на основі низьколактозної молочної сироватки та м’якоті гарбуза
105
Медведєва А.
Технологія безглютенових булочних виробів
115
Кравченко М., Шаповал С., Рибчук Л.
Властивості поверхні цукрових паст
124