Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

Захист прав споживачів: пріоритети Європейського Союзу

Автор: sveta on . Posted in 2019_01(29)

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 366.5(061.1ЄС)=111   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(29)01
Юлія МОТУЗКА,
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0400-6445
 
д. т. н., доцент, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю
та якістю, Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Аліса ЛАСКОВА,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4397-4510
  к. т. н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та якості товарів, Економічний університет в Братиславі, Словаччина
Долноземська цеста, 1, 852 35, Братислава, Словаччина
     
Малгожата ЯРОССОВА,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2006-8339
 
к. т. н., доцент кафедри товарознавства та якості товарів,
Економічний університет в Братиславі, Словаччина
Долноземська цеста, 1, 852 35, Братислава, Словаччина

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ПРІОРИТЕТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Постановка проблеми. Захист прав споживачів є неодмінною складовою базових стратегічних документів Європейського Союзу. Політика захисту прав споживачів постійно знаходиться у фокусі уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС. Кожна з цих країн має певні особливості в підходах до формування та реалізації внутрішньої споживчої політики. Європейська спільнота створила систему, що забезпечує країнам-членам однаково високий рівень захисту прав споживачів. Враховуючи тенденцію до глобалізації ринків та високу частку споживчих товарів і послуг у структурі ВВП більшості країн ЄС, є доцільним дослідження європейсь­ких підходів у сфері захисту прав споживачів на безпечність та якість товарів.
Метою роботи є здійснення аналізу системи захисту прав споживачів на безпечність та якість товарів у країнах ЄС.
Матеріали та методи. Основу методологічної бази дослідження становлять методи наукового пізнання, системного підходу та узагальнення, законодавчо-нормативні акти ЄС, наукові праці.
Результати дослідження. Ефективна система захисту прав споживачів в Європейському Союзі є надзвичайно важливою для динамічного розвитку сучасної економіки. Безпечність харчових продуктів – один із основних пріоритетів політики ЄС. Головна умова, за якою ЄС допускає на свої ринки продукцію з інших країн: життя та здоров’я європейських споживачів мають бути максимально захищені. Продукція, імпортована до Європейського Союзу, має відповідати всім вимогам, як і продукція, вироблена в країнах – членах ЄС. Акцент уваги Європейської Комісії зосереджено на превентивних заходах, щоб передбачити можливі загрози та шкоду споживачам і протидіяти їхній появі.
Проведено аналіз системи захисту прав споживачів на безпечність та якість товарів у країнах ЄС: схарактеризовано інституції та законодавчо-нормативну базу ЄС і визначено специфічні особливості системи ЄС у сфері захисту прав споживачів, а також розглянуто перспективні підходи "Нового курсу для споживачів", запропо­нованого Європейською Комісією.
Висновки. Отже, міжнародні практики захисту прав споживачів на безпеч­ність та якість харчових продуктів базуються на визнаних в усьому світі принципах і засадах, а саме дотриманні прав людини на якісне та безпечне споживання. Європейські підходи до функціонування та розвитку системи захисту прав споживачів на безпечність та якість товарів спрямовані на створення умов для забезпечення цих прав з урахуванням викликів сьогодення. Перспективною вбачається розробка конкретних заходів щодо використання чинних підходів у національних політиках країн Європи, зокрема й України.

Ключові слова: захист прав споживачів, безпечність, якість, директива, регламент, політика.

REFERENCES

 1. Treaty on the Functioning of the European Union. URL: https://eurlex.europa.eu/ legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT [in English].
 2. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/C 326/01. URL: http://eur-lex.europa.eu/ legal content/EN/TXT/?uri= celex%3A12012E%2FTXT [in English].
 3. European consumer agenda European Commission. Official website of the European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_en [in English].
 4. Charter of fundamental rights of the European Union. URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf [in English].
 5. Communication from the commission to the European parliament, the council, the economic and social committee and the committee of the regions. URL: http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/ourstrategy/documents/consumer_agenda_2012_en.pdf [in English].
 6. EU Consumer policy. Official website of the European Commission. URL: http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/index_en.htm [in English].
 7. Pritulska, N., Borodachova, N., & Motuzka I. (2018). European vector of reforming the consumer rights protection system in Ukraine. Proceedings of XXII IGWT Symposium: "Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Sciences", 122-128. Rome and Gaeta, Italy [in English].
 8. Analitychnyj ogljad systemy zahystu prav spozhyvachiv Jevropejs'kogo Sojuzu [An analytical review of the system for consumer rights protection in the European Union]. URL: http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/ AnaliticalRewiewEUConsumerProtection.pdf [in Ukrainian].
 9. Europe 2020 strategy. URL: https://ec.europa.eu/.../europe-2020-strategy_en [in English].
 10. Consumer programme 2014–2020. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130724/LDM_BRI(2014)130724_REV1_EN.pdf [in English].
 11. Food safety. Оfficial website European Union. URL: http://europa.eu/pol/food/index_en.htm [in English].
 12. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083 [in English].
 13. Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095 [in English].
 14. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 [in English].
 15. Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:018:0011:0020:EN:PDF [in English].
 16. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF [in English].
 17. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&rid=6 [in English].
 18. Regulation (EC) no 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. URL: https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Legislation/Food_Legisation_Links/Official_Control_Of_Foodstuffs/http___eur-lex.europa.pdf [in English].
 19. Regulations regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=DE [in English].
 20. European Union agencies. URL: https://euagencies.eu [in English].
 21. European Commission – Rapid Alert System RAPEX. URL: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications [in English].
 22. The Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF. URL: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2017.pdf [in English].