УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2019_04(32)

Автор: sveta on . Posted in 2019_04(32)

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки"  4 (32) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 05.09.2019);
  • підписано до друку 12.12.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(32)

З М І С Т  

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ

Prytulska N., Antiushko D., Gusarevich N.
International standard ISO 19011:2018: perspectives of implementation............  5

Осієвська В., Михайлова Г., Галько С. 
Формування якості ковдр з об’ємними наповнювачами................................. 16

 
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Божко Т., Дончевська Р., Шаповалова Н.
Ринок соусної продукції: детермінанти розвитку в Україні........................... 26

 
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

Галиш В., Пасальський Б., Чикун Н.
Сорбційні властивості лігноцелюлозних відходів переробки цукрової тростини.............................................................................................................. 40

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ

Мережко Н., Ткачук В., Зінченко О.
Експлуатаційні властивості бензинів з багатофункціональними
добавками
............................................................................................................ 50

Караваєв Т., Осика В., Золотарьова О.
Водно-дисперсійні фарби: комплексна оцінка якості..................................... 61

Кудряченко В., Колосов О., Мазур Л.
Волокнистий активований вуглецевий матеріал багатоцільового
призначення
......................................................................................................... 74

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Сидоренко О., Петрова О.
Формування споживних властивостей рибних напівфабрикатів
із додаванням креветки
....................................................................................... 80

 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Бойко М.
Крафтова технологія світлого пива................................................................... 89