Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ЦЕМЕНТНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ В УКРАЇНІ: РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2020_01(33)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Poluha V., Zolotarova O., Komakha O. Cement dry mixes in Ukraine: market researches. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky". 2020. № 1. С. 16-24.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.13:691.542   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(33)02
Валентина ПОЛЮГА
 
Е-maіl: tina76748@gmaіl.cоm
ОRCІD: 0000-0001-7527-2236
  к. т. н., асистент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 
 
Оксана ЗОЛОТАРЬОВА
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2534-3125
  к. т. н., професор, доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
Ольга КОМАХА 

Е-maіl: о.s.komakha@knute.edu.ua
ОRCІD: 0000-0003-0312-890X
  к. т. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
ЦЕМЕНТНІ СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ В УКРАЇНІ: РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Промисловість будівельних матеріалів містить у своємускладі виробництво цементу, цегли та інших стінових матеріалів тощо. Особливу зацікавленість викликає розвиток комплексу виробництва сухих будівельних сумішей.
Метою статті є аналіз виробництва, споживання, імпорту та експорту цементних СБС в Україні протягом 2011–2019 рр.
Матеріали та методи. Під час проведення досліджень використано загально­науковіта спеціальні методи аналізу та синтезу і порівняння джерел статистичної інформації за даними Державної служби статистики України та Державної фіскаль­ної служби України.
Результати дослідженняУперіод з 2011 по 2015 рік відбувалося змен­шення обсягів виробництва цементних СБС на 17.6 %. Основна частка припадає на виробництво СБС, в яких зв’язувальною речовиною є портландцемент (57 %).
На сьогодні в Україні працюють майже 100 виробників цементних СБС, але 75–80 % вітчизняного виробництва припадає на ТОВ "Хенкель Баутехнік (Україна)", ТОВ "Фомальгаут-ПОЛІМІН", ТОВ "Полірем" та ТОВ "Геліос".
Аналіз цін на ринку цементних СБС показав, що протягом останніх років відбувається підвищення цін на цементні СБС, незалежно від їхного виду.
У 2011–2018 рр. найбільші обсяги цементних СБС імпортувалися до Україниз Німеччини, РФ, Франції та Китаю.
Висновки. Моніторинг цін на цементні СБС показав, що протягом 2016–2019 рр. найвищі ціни мали цементні суміші для влаштування підлог, які зросли за три роки на 40 %.
Основними країнами – імпортерами цементних СБС у 2018 році були Німеччина, Російська Федерація та Китай. Імпорт у 2018 р. переважав над експор­том у 16 разів, що можна пояснити вищою якістю цементних СБС закордонного виробництва проти вітчизняних.
 
Ключові слова: цементні сухі будівельні суміші, стан виробництва, імпорт, експорт, ринок.

 
REFERENCES
 
1.   Smachylo, V. V. (2016). Strategichni aspekty cinoutvorennja na rynku suhyh budivel'nyh sumishej v Ukrai'ni [Strategic aspects of pricing in the dry mix market in Ukraine]. Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny – The eco­nomic development strategy of Ukraine, 38, 51-64. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I.MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/seru_2016_38_7.pdf [in Ukrainian].
2.   Boreyko, V. I. (2011). Perspektyvy vyrobnyctva budivel'nyh materialiv v Ukrai'ni[Prospects for the production of building materials in Ukraine]. Problemy racio­nal'nogo vykorystannja social'no-ekonomichnogo ta pryrodno-resursnogo poten­cialuregionu: finansova polityka ta investycii' – Problems of rational use of the socio-economic and natural-resource potential of the region: financial policy and investments, 4, 64-71 [in Ukrainian].
3.   Soha, Ju. I. Formuvannja budivel'nogo rynku Ukrai'ny [The formation of the construction market of Ukraine].Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2451/1/28.pdf[in Ukrainian].
4.   Pichugina, M. A. Analiz stanu rynku budivel'nyh materialiv Ukrai'ny [The analysis of the market situation of building materials in Ukraine].Retrieved from http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/73057/68388 [in Ukrainian].
5.   Andreeva, T. Je. (2014). Optymal'ne vykorystannja syrovynnoi' bazy pidpry­jemstvamybudivel'nogo kompleksu [The optimal use of the raw material base by the enterprises of the construction complex]. Budivel'ne vyrobnyctvo – Construc­tion production, 57, 17-19 [in Ukrainian].
6.   Biba, V. V. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku budivel'noi' galuzi Ukrai'ny [State and prospects of development of construction industry of Ukraine]. Galuzeve mashynobuduvannja, budivnyctvo Industry engineering, construction, 4 (39). (Vol. 2), (pp. 3-9) [in Ukrainian].
7.   Vyhrij, O. O. (2013). Osoblyvosti zastosuvannja suhyh budivel'nyh sumishej pry zvedenni ogorodzhujuchyh konstrukcij z gazobetonnyh blokiv avtoklavnogo tverdnennja [Features of application of dry building mixes for the erection of enclosure structures from aerated concrete blocks of autoclave hardening]. Budivel'ni materialy, vyroby ta sanitarna tehnika – Building materials, pro­ducts and sanitary equipment, 47, 69-76 [in Ukrainian].
8.   Zaharchenko, P. V. (2018). Innovacijnyj rozvytok rynku suhyh budivel'nyh sumishej v Ukrai'ni [The innovative development of dry mix market in Ukraine].Visnyk LTEU. Tehnichni nauky – Herald of LUTE. Technical Sciences, 19,23-29 [in Ukrainian].
9.   Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny [The official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
10.   Rynok suhyh budivel'nyh sumishej: stan ta prognozy (infografika) [The market of dry construction mixes: state and prospects (infographic)].Retrieved from http://budport.com.ua/news/13193-rinok-suhih-budivelnih-sumishey-stan-ta-prognozi-infografika[in Ukrainian].
11.   Rejestr cin na budivel'ni materialy za danymy Ministerstva regional'nogo rozvytku ta budivnyctva Ukrai'ny [Price list for building materials according to the Ministry of regional development and construction of Ukraine].Retrieved from https://msmeta.com.ua/reestr_cin_na_budivelni_materiali.php [in Ukrainian].
12.   Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny. Krai'ny za tovarnoju strukturoju zovnishn'oi' torgivli [The official site of the State Statistics Service of Ukraine. Countries by commodity structure of foreign trade]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
13.   Zovnishnja torgivlja okremymy vydamy tovariv za krai'namy svitu [Foreign trade in certain goods by countries of the world].Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].