УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

РОЗВИТОК РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 663.2/.5:339.13(477)
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
РАКША Наталія,
к. е. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГРИГОРЕНКО Олег,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
 
РОЗВИТОК РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
 
Проведено аналіз вітчизняного ринку алкогольних напоїв. Визначено сучасні тенденції та основні чинники впливу на його розвиток. Встановлено лідерів продажів у різних сегментах ринку.
 
Ключові слова: ринок, алкогольні напої, горілка, вино, коньяк, розвиток, виробництво, товарооборот, торгівля, ресторанне господарство, експорт, імпорт, акциз, ціна, лідери продажів.

  РОЗВИТОК РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ