Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

РЕАЛІЇ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 615:339.13(477)
 
АРТАМОНОВА Галина,
к. е. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕАЛІЇ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано структуру та динаміку ринку фармацевтичних товарів у посткризовий період в Україні. Виявлено проблеми, що гальмують його розвиток. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази регулювання вітчизняного фармацевтичного ринку.
 
Ключові слова: фармацевтичний ринок, лікарські засоби, генерики.

 РЕАЛІЇ РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ