Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ISO 10015:2019: НОВАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Автор: sveta on . Posted in 2020_02(34)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Антюшко Д., Гордополов В., Гусаревич Н. ISO 10015:2019: новації щодо управління компетентністю персоналу. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2020. № 2. С. 58-71.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 005.95   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(34)05
Дмитро АНТЮШКО
 
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4135-6439
  к. т. н, доцент, доцент кафедри товарознавства,
управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Володимир ГОРДОПОЛОВ
  
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3151-8035
  д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Наталія ГУСАРЕВИЧ
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8266-8498
  к. е. н., доцент кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 ISO 10015:2019: НОВАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Досліджено основи законодавчо-нормативної бази управління компетент­ністю персоналу, зокрема зміст нової версії міжнародного стандарту ISO 10015:2019. Проаналізовано основні новації та зміни цієї редакції, їхній очікуваний вплив на діяль­ність організацій, опрацьовано зміст документа. Встановлено, що викорис­тання положень нормативного акта дасть змогу повніше ідентифікувати й аналі­зувати потреби в підвищенні компетентності та розвитку працівників, здійсню­вати безперервний процес планування, моделювання, реалізації навчання, оцінювання досягнутих результатів, визначення подальших пріоритетів, сприятиме підви­щенню результативності освітніх заходів. На основі рекомендацій стандарту роз­роблено та запропоновано практичний алгоритм проведення організаціями захо­дів із підвищення кваліфікації працівників.
Ключові слова: персонал, управління компетентністю, стандарт ISO 10015:2019, розвиток персоналу, цикл PDCA, програма підвищення кваліфікації, організа­цій­ний, командний/груповий, індивідуальний рівні.

 
REFERENCES
 
1.   ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements. Online Browsing Platform (OBP)Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en [in English].
2.   Antjushko, D. (2016). Implementacija polozhen' standartu ISO 9001:2015 dlja vdo­skonalennja system upravlinnja jakistju [Implementation of the provisions of the ISO 9001: 2015 standard to improve quality management systems]. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky"– International scientific-practical magazine "Commo­ditiesand markets", 1 (21)71-79 [in Ukrainian].
3.   ISO 10015:1999. Quality management – Guidelines for training. Online Browsing Platform (OBP). Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10015:ed-1:v1:en [in English].
4.   ISO 10015:2019. Quality management – Guidelines for competence management and people development. Online Browsing Platform (OBP)Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10015:ed-2:v1:en [in English].
5.   Jacobs, R. (2009). A Proposed Conceptual Framework of Workplace Learning: Implications for Theory Development and Research in Human Resource Deve­lopment. Human Resource Development Review8 (2)133-150 [in English].
6.   Jacobs, R., & Wang, B. A Proposed Interpretation of the ISO 10015 and Implications for HRD. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504782.pdf [in English].
7.   Brennan, J. Talking about quality: the changing uses and impact of quality assurance. Retrieved from http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/impact-of-quality-assurance.pdf [in English].
8.   Rogala, P., & Wawak, S. (2015). Dedicated standards for quality management in trai­ning companies. Nauki o Zarządzaniu12-5 [in English].
9.   Chalofsky, N., Rokko, T., & Morris, M. (2014). Handbook of Human Resource Deve­lopment. New Jersy: John Wiley & Sons [in English].
10.   Bazazo, I., & Jawabreh, O. (2018). The Effect of Adopting the International Standard (ISO 10015) in Training Programs on the Performance Quality. Journal of Social Sciences, 6694-708 [in English].
11.   Mehraban, M. (2014). Training Effectiveness based on ISO-10015 Standard. Inter­national Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management. (Vol. 2). (Issue 2), (pp. 96-104) [in English].
12.   Kalita, P. Ja. (2006). Sistemy kachestva i mezhdunarodnye standarty ISO serii 9000 [Quality systems and international standards ISO 9000 series]. Kiev: Ukrainskaja associacija kachestva [in Russian].
13.   Kovalenko, O. (2015). Vprovadzhennja v derzhavne upravlinnja Ukrai'ny mizhna­rodnyh standartiv ISO serii' 9000 ta ISO serii' 10000 [Introduction of international stan­dards ISO series 9000 and ISO series 10000 into the state administration of Ukraine]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja – Public administration and local self-government, 4 (27)123-132 [in Ukrainian].
14.   Rudenko, M. V. (2016). Navchannja personalu jak resursna skladova upravlinnja pidpryjemstvom [Staff training as a resource component of enterprise management]. Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu Bulletin of Khmelnytsky National University2. (Vol. 1), (pp. 33-37) [in Ukrainian].
15.   Pro profesijnyj rozvytok pracivnykiv: Zakon Ukrai'ny vid 12.01.2012 № 4312-VI [On professional development of employees: Law of Ukraine of 12.01.2012 № 4312-VI]Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 [in Ukrainian].
16.   Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Retrieved from http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=44&IDN=586&mpal=no&alias= [in Spanish].
17.   Board of Directors. Jim Lewis, SPHR, GPHR. Retrieved from https://www.hrci.org/about-hrci/overview/board-of-directors/jim-lewis-sphr-gphr [in English].
18.   ISO/IEC Directives. Part 1. Consolidated ISO Supplement – Procedures Specific to ISO. Retrieved from https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml [in English].