УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАБУХАННЯ КРОХМАЛІВ У ВОДІ

Автор: sveta on . Posted in 2012-2

УДК 664.2
 
ФОРОСТЯНА Нінель,
к. п. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАГЛЮК Сергій,
к. ф.-м. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
ЛАЗАРЕНКО Михайло,
к. ф.-м. н., доцент Національного університету харчових технологій
 
УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАБУХАННЯ КРОХМАЛІВ У ВОДІ
 
Розглянуто механізм набухання водорозчинних крохмалів у воді. Запропоновано ультразвуковий метод визначення оптимальної концентрації крохмалю у воді для розроблення раціональних технологій харчоконцентратів швидкого приготування на основі екструдованої крохмалевмісної сировини.

Ключові слова: екструдовані крохмалі, ультразвукові методи дослідження, ехо-імпульс, кінетика процесу набухання крохмалю.

 УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАБУХАННЯ КРОХМАЛІВ У ВОДІ