УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

2020.03(35)

Автор: sveta on . Posted in 2020

Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки" № 3 (35) 2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2020);
  • підписано до друку 24.09.2020. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(35)


З М І С Т 
 

 

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
П’ЯТНИЦЬКА Г., ГРИГОРЕНКО О., ШЕВЧУН М.
Внутрішня торгівля України: структурно-динамічний аналіз
5
BAGATSKA K., DIADIUSHA V.
Value drivers implementation for the forestry industry
22
МАРЧУК Н., АНДРІЄВСЬКА Л., ГЛУШКОВА Т.
Ринок наручних годинників: світові тренди
31
   
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ
OSYKA V., KOMAKHA V., KOMAKHA O.
Waterproof paper packaging materials: evaluation of properties
48
ІНДУТНИЙ В., МЕРЕЖКО Н., ПІРКОВІЧ К.
Товарознавча оцінка виробів із мармуру
58
БОЖКО Т., ЗАГРІВАЯ І.
Класифікація засобів жіночої гігієни
73
   
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
PRYTULSKA N., ANTIUSHKO D., SHAPOVALOVA N.
Amino acid content of gerodietetic product for enteral nutrition
85
СИДОРЕНКО О., ПЕТРОВА О.
Інноваційні продукти з креветкою Palaemon adspersus
93
КІЙКО В., ЯНЧИК М., БЕРЕЗОВА Ю.
Коров’яче молоко виробництва особистих селянських господарств: якість і безпечність
101
   
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
КРАВЧЕНКО М., РИБЧУК Л., ПЕРЕПЕЛИЦЯ М.
Хімічний склад кондитерських бобових паст
115