УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПРОДУКТУ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2020_03(35)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
PrytulskaN., AntiushkoD., ShapovalovaNAminoacidcontentofgerodieteticproductforenteralnutrition. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky". 2020. № 3. С. 85-92
.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 641.1:613.2.032.33=111   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(35)07
     
Наталія ПРИТУЛЬСЬКА

E-mail:pritulska@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-9010-4190
  д. т. н., професор, 
перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Дмитро АНТЮШКО
 
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8769-9659
  к. т. н., доцент, 
доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Наталія ШАПОВАЛОВА
 
E-mail: n.shapovalova@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-9143-8600
  к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства,
управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПРОДУКТУ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
Постановка проблеми. Нинішня демографічна структура населення як на глобальному, так і на національному рівнях свідчить про значні темпи зростання його вікового рівня. Інтерполюючи проаналізовані факти в національному масш­табі, варто зазначити, що для нашої держави, яка за кількістю представників старших вікових груп і загальною динамікою старіння населення у світі наразі посідає 10 місце, ця ситуація є актуальною.
Спеціалістами Київського національного торговельно-економічного універ­си­тету та Державної установи "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України" розроблено сухий розчинний продукт для ентерального харчу­вання геродієтичного призначення.
Мета роботи – дослідження та аналіз біологічної цінності білкової скла­дової продукту для ентерального харчування геродієтичного призначення.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – розроблений сухий розчин­ний продукт для ентерального харчування геродієтичного призначення. Як конт­роль використано продукт Peptamen компанії Nestlé (Швейцарія).
Амінокислотний склад досліджено рідинно-колоночною йонообмінною хрома­тографією з використанням автоматичного аналізатора амінокислот AAA 400 після попередньо проведеного кислотного гідролізу. Розподіл амінокислот здійснено на хроматографічній колонці, наповненій йонообмін­ною смолою Ostiоn LG FA.
Біологічну цінність білкової складової продуктів оцінено порівнянням з амінокислотним складом ідеального білка, визначеного відповідно до рекомендацій експертного комітету FАО/WHO та застосуванням коефіцієнта відмінності аміно­кислотного скору (КВАС).
Результати дослідження. Встановлено, що білки розробленого продукту для ентерального харчування геродієтичного призначення характеризуються висо­ким вмістом незамінних амінокислот (369.7 мг/1 г білка), також міститься 36.8 мг/1 г білка умовно незамінних і 593.5 мг/1 г білка замінних амінокислот. Наявність у розробленому продукті високого вмісту глутаміну (268.1 мг/1 г білка) обумовлена необхідністю регенерації ділянок тіла та задоволення харчових потреб.
Білкова складова розробленого продукту для ентерального харчування геро­діє­тичного призначення характеризуються високою біологічною цінністю, оскільки має збалансований склад амінокислот. Домінівною амінокислотою є триптофан (174.0 %); лімітованими – фенілаланін і тирозин (101.2 %). Підвищення цінності амінокислотного складу розробленого продукту обумовлене цілеспрямованим засто­суванням концен­трату білкового молочної сироватки WPC-80 високої біологічної цінності.
На основі проведеного дослідження встановлено, що коефіцієнт відмінності амінокислотного скору розробленого продукту для ентерального харчування геро­дієтичного призначення становить 19.7 %, що на 28.9 % менше за відповідний показник контрольного зразка. Біологічна цінність білкової частини розробленого продукту є високою і на 7.6 % перевищує відповідне значення контрольного зразка.
Висновки. Розроблений сухий розчинний продукт для ентерального харчу­вання геродієтичного призначення характеризується високим вмістом незамінних амінокислот, співвідношення незамінних, умовно незамінних і замінних аміно­кислот становить 369.7 / 36.8 / 593.5 мг/1 г білка відповідно. Результати дослід­ження амінокислотного скору дають змогу констатувати підвищену біологічну цінність білкового складу розробленого продукту.
Перспективою подальших досліджень є вивчення харчової та біологічної цінності розробленого продукту, його споживних властивостей.
Ключові слова: білкова складова, амінокислотний склад, біологічна цін­ність, амінокислотний скор, продукти для ентерального харчування, геродієтичне призначення, концентрат білковий молочної сироватки.

REFERENCES

 1. World Health Organization. The aging of the population creates problems for healthcareRetrieved from http://www.who.int/bulletin/volumes/90/2/12-020212/en [in English].
 2. Gejec’,V. M. (2017). Naselennja Ukrai’ni. Іmperativi demografіchnogo starіnnja [The population of Ukraine. Imperatives of demographic aging]Kyiv: BD"ADEF-Ukrai’na" [in Ukrainian].
 3. Food and Nutrition Communication. WorldMarketRetrieved from http://www.nestle.com/asset-library/Documents/Library/Documents/Nutrition_Health_Wellness/Food-and-Nutrition-Apr2006.pdf [in English].
 4. Pritul’s’ka, N. V., Antjushko, D. P., & Motuzka, Ju. M. (2012). Suchasnij stan і tendencіi’ rozvitku rinku produktіv dlja nutrіtivnoї pіdtrimki ljudini [The current state and development trends in the market of products for human nutritional support]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Harchova nauka іtehnologіi’" – International scientific and practical journal "Food science and technology", 4 (21), 106-108 [in Ukrainian].
 5. Grigorov, Ju. G., & Kozlovskaja, S. G. (1995). Pitanie posle shestidesjati [Eating after sixty]Kyiv: Znannja [in Russian].
 6. Chebotarev, D. F. (1992). Slovo o starosti [A word about old age]. Moscow: Znanie [in Russian].
 7. Korkushko, O. V. (1980). Klinicheskaja kardiologija v geriatrii [Clinical car­diology in geriatrics]Moscow: Medicina [in Russian].
 8. Frol’kis, V. V., & Muradjan, H. K. (1992). Starenie, jevoljucija i prodlenie zhizni [Aging, evolution and life extension]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
 9. Samsonov, M. A., & Meshherjakova, V. A. (1979). Pitanie ljudej pozhilogo vozrasta [Nutrition for the elderly people]. Moscow: Medicina [in Russian].
 10. Amarantos, E., Martinez, A., & Dwyer, J. (2001). Nutrition and quality of life in older adults. Journals of Gerontology: Series A. (Vol. 56A). (Special Issue II), (pp. 54-64) [in English].
 11. Guiroz Y. (2008). Recommended dietary allowances (RDA) for elderly. Paris [in English].
 12. Morley, J. E., & Thomas, D. R. (2007). Geriatric nutrition. NY: CRC Press [in English].
 13. Nutrition for older persons. World Health Organization programs. Retrieved from http://www.who.int/nutrition/topics/ageing/en/index1.html [in English].
 14. Antjushko, D. P., & Karpenko, P. O. (2016). Perspektivi vikoristannja produktіv dlja enteral’nogo harchuvannja v gerodіjetichnіj prakticі [Prospects for the use of products for enteral nutrition in herodietic practice]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal"Problemy starenija i dolgoletija" – Inter­natio­nal scientific-practical magazine "Problems of Aging and Longevity".  (Vol. 25), 2, 215-221 [in Russian].
 15. Pritul’s’ka, N. V., Karpenko,P. O., Antjushko,D. P., & Gavalko, Ju. V. Sumіsh dlja enteralnogo harchuvannja gerodіjetichnogo priznachennja [Mixture for enteral nutrition for herodietic purposes]. Patent UA, N 116754, 2017 [in Ukrainian].
 16. Schroeder, D., Gillanders, L., & Mahr, K.  (1991). Effects of immediate post­operative enteral nutrition on body composition, muscle function and wound healing. Journal of parenteral and enteral nutrition. (Vol. 15), 4,376-383 [in English].
 17. Lejderman, I. N., Nikolenko, A. V., & Sivkov, O. G. (2008). Nutritivnaja podderzhka otdelenii rea-nimatologiiintensivnoj terapiiStandartnye algoritmy protokoly [Nutritional support in the Department of Reanimatology and Inten­sive Therapy. Standard algorithms and protocols]Moscow: BelMAPO [in Russian].
 18. Pritul’s’ka, N., & Antjushko, D. (2016). Kriterії rozrobki harchovih produktіv gerodіjetichnogo priznachennja [Criteria for the development of food products for herodietic purposes]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commodities and Markets"283-92 [in Ukrainian].
 19. Luft, V. M., & Kostjuchenko, A. L. (2002). Klinicheskoe pitanie intensivnoj medicine [Clinical nutrition in intensive care]Moscow: Dilja [in Russian].
 20. Heyland, D. K. (1993). Enteral nutrition in the critically ill patient: a critical review of the evidence. Intensive Care Medicine19, 435-442 [in English].
 21. Griffiths, A. (1995). Meta-analysis of enteral nutrition. Gastroenterology. (Vol. 108), 456-67 [in English].
 22. James, R.,& Benson, Ph.(1976). Instruction manual single-column amino acid analysis. California, USA: Durrum Chemical Corporation Printed [in English].
 23. Kozarenko, T. D., Zuev, S. N., & Muljar, N. F. (1981). Ionoobmennaja hroma­tografija aminokislot (Teoreticheskie osnovy i praktika) [Ion exchange chromato­graphy of amino acids (Theoretical basis and practice)]. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie [in Russian].
 24. Dietary protein quality evaluation in human nutrition: report of an FAO Expert Consultation. (1985). Retrieved from http://www.fao.org/ag/humannutrition/35978-02317b979a686a57aa4593304ffc17f06.pdf [in English].
 25. Rogov, I. A., Antipova, L. V., & Dunchenko, N. I. (2007). Himija pishhi [Food chemistry]. Moscow: KolosS [in Russian].
 26. Tolstoguzov, V. B. (1987). Novye formy belkovoj pishhi (Tehnologicheskie prob­lemyi perspektivy proizvodstva) [New forms of protein food (Technological problems and production prospects)]. Moscow: Agropromizdat [in Russian].
 27. ESPEN Recommendations: Enteral and Parenteral Support in Adult. (2000). Luxembourg: Grand Duchy of Luxembourg [in English].