Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІЖИХ ТА ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД ОБЛІПИХИ СОРТУ ВЕЛІКАН

Автор: sveta on . Posted in 2020_04(36)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Belinska S., Moroz O., Safiullina L. Consumer properties of fresh and frozen hippophae berries of the Velikan variety. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky". 2020. № 4. С. 113-120.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 664.8.037:634.74   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(36)11
     
Світлана БЕЛІНСЬКА,
 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6029-8804
  д. т. н., професор, професор кафедри товарознавства, 
управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Олена МОРОЗ,
 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000 0003 3337 3345
  д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, 
логістики та менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21000, Україна
     
Лариса САФІУЛЛІНА, 
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9281-3900
  ст. викладач кафедри сучасних європейських мов
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІЖИХ ТА ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД ОБЛІПИХИ СОРТУ ВЕЛІКАН
 
Постановка проблеми. Питання щодо ролі харчування у системі форму­вання резистентності організму людини до різноманітних захворювань набуло особливої актуальності в умовах поширення коронавірусної інфекції. Науковцями України та світу продовжуються дослідження, які підтверджують, що споживання продуктів, багатих на вітаміни А, С, Е, D, мінеральні елементи, зокрема Магній, Селен, Цинк, позитивно впливає на функціонування імунної системи. Ягоди облі­пихи – це природний концентрат біологічно активних речовин, цінна полівітамінна сировина, яка за кількісним і якісним складом біологічно активних речовин, як порівняти з іншими плодово-ягідними культурами, має низку переваг.
Метою роботи є дослідження споживних властивостей ягід обліпихи до заморожування та свіжозаморожених.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – ягоди обліпихи сорту Велікан. Оцінку якості проведено за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Серед органолептичних показників визначали зовнішній вигляд, колір, смак, запах. Серед фізико-хімічних – вміст сухих розчинних речовин, аскорбінової кислоти, титрованих кислот у перерахунку на яблучну, загального цукру, мінеральних елементів та β-каротину.
Дослідження проведено в середній пробі ягід до заморожування та свіжо­заморожених. Заморожували ягоди у поліетиленових пакетах масою нетто 200 г за температури –30 °С до досягнення температури всередині ягід –18 °С. Розрахунки виконано в перерахунку на вихідну масу з урахуванням її втрат під час заморо­жування. Результати досліджень піддано математико-статистичній обробці.
Результати дослідження. Свіжозаморожені ягоди обліпихи мали приємні смак та запах, властиві свіжим ягодам. Сторонні смак та запах не виявлені. Кон­систенція ягід після розморожування нагадувала консистенцію свіжої продукції. Відшарування м’якоті від шкірки не виявлено.
Встановлено незначне зниження кількості розчинних сухих речовин, цукрів (на 4.7 %), аскорбінової кислоти (на 6.1 %), зростання кількості титрованих кислот – на 9.5 %. β-каротин, який міститься в ягодах у кількості 3.1 мг/100 г, виявляє стійкість до заморожування. Аналогічну тенденцію виявлено і для визначених мінеральних елементів: Кальцію, Калію, Феруму, Магнію, Купруму.
Висновки. Доведено, що ягодиобліпихи є джерелом важливих природних інгредієнтів, тому їх доцільно споживати для забезпечення організму речовинами, здатними підвищувати резистентність до різноманітних захворювань упродовж три­валого часу. Заморожування ягід обліпихи за температури не вище ніж –30 °С забез­печує збереженість вихідних сенсорних властивостей та показників хімічного складу.
Ключові слова: обліпиха, аскорбінова кислота, β-каротин, заморожу­вання, мінеральні елементи.

REFERENCES

1. Balansy ta spozhyvannja osnovnyh produktiv harchuvannja naselennjam Ukrai’ny [Balances and consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf [in Ukrainian].
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 11 zhovtnja 2016 r. № 780 Pro zat­verdzhennja naboriv produktiv harchuvannja, naboriv neprodovol’chyh tovariv ta naboriv poslug dlja osnovnyh social’nyh i demografichnyh grup nas­elennja [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 11, 2016 № 780 On approval of sets of food products, sets of non-food products and sets of ser­vi­ces for the main social and demographic groups of the popu­lation]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
3. Nakaz Ministerstva ohorony zdorov’ja Ukrai’ny vid 03.09.2017  № 1073 Pro zatverdzhennja Norm fiziologichnyh potreb naselennja Ukrai’ny v osnovnyh harchovyh rechovynah i energii’ [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 03.09.2017 № 1073 On approval of the Norms of physiological needs of the population of Ukraine in basic nutrients and energy]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text [in Ukrainian].
4. Bukshtynov, A. D., Trofimov, T. T., & Ermakov, B. S. (1985). Oblepiha [Hippo­phae]. Moscow: Lesnaja promyshlennst’ [in Russian].
5. Trofimov, T. T. (1988). Oblepiha [Hippophae]. Moscow: Moskovskij univer­sitet [in Russian].
6. Bricyn, A. O., & Arestenko, T. V. Oblipyha. Marketyngovi perspektyvy vyro­sh­hu-vannja [ Hippophae. Marketing prospects of cultivation]. Retrieved from http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/7219/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20fin-158-161.pdf [in Ukrainian].
7. Nadtochij, I. P., & Oleshhenko, F. G. Ekonomichna efektyvnist’ vyroshhu­vannja plodiv riznyh sortiv oblipyhy v pivnichnomu lisostepu Ukrai’ny [Eco­nomic efficiency of growing fruits of different varieties of hippophae in the northern forest-steppe of Ukraine]. Retrieved from http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7090/1/VDAU_2006_1_150-155.pdf [in Ukrainian].
8. Mezhens’kyj, V. M., & Mezhens’ka, L. O. Sorty netradycijnyh plodovyh kul’tur dlja vyrobnyctva organichnoi’ sadovyny [Varieties of non-traditional fruit crops for the production of organic garden trees]. Retrieved from https://nd.nubip.edu.ua/2011_7/11mvm.pdf [in Ukrainian].
9. Mezhens’kyj, V. M. Novi sorty nishevyh plodovyh kul’tur ukrai’ns’koi’ selek­cii’ [New varieties of niche fruit crops of Ukrainian selection]. Retrieved from http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf [in Ukrainian].
10. Trineeva, O. V., Safonova, I. I., Safonova, E. F., & Slivkin, A. I. (2013). Opredelenie biologicheski aktivnyh veshhestv v plodah oblepihi krushi­novidnoj (Hippophaes Rhamnoides L.) [Determination of biologically active substances in the fruits of buckthorn (Hippophaes Rhamnoides L.)]. Himija rastitel’nogo syr’ja – Chemistry of vegetable raw materials, 3, 181-186. doi: 10.14258/jcprm.1303181 [in Russian].
11. Gunin, A. V., Panteleeva, E. I., Zubarev, Ju. A., Pugach, V. A., & Vorob’eva A. V. Ocenka sortov i gibridov oblepihi po pokazateljam, vlijajushhim na proiz­voditel’nost’ sbora urozhaja [Evaluation of varieties and hybrids of hippo­phae on indicators that affect the productivity of the harvest]. Retrieved from http://www.asau.ru/vestnik/2018/7/070-076.pdf [in Russian].
12. Moskalec’, V. V., Mosklaec’, T. Z., & Francishko, V. S. Novi sorty oblipyhy krushynopodibnoi’ Instytutu sadivnyctva NAAN: agroekologichni, biohimichni vlastyvosti ta gospodars’kocinni oznaky [New varieties of buckthorn of Insti­tute of Horticulture of the NAAS: agroecological, biochemical properties and economically valuable features]. Retrieved from http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf [in Ukrainian].
13. Car’kova, T. F. (1987). Oblepiha [Hippophae]. Moscow: VO "Agropromizdat" [in Russian].
14. Zakynthinos, G., & Varzakas,T. Hippophaes Rhamnoides: safety and nutrition. Retrieved from https://www.foodandnutritionjournal.org/volume3number2/hippophae-rhamnoides-safety-and-nutrition [in English].
15. Jaroszewska, Anna,  & Biel, Wioletta. Chemical composition and antioxidant activity of leaves of mycorrhized sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides L.)Retrieved from https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-58392017000200155 [in English].
16. Ditrih, I. V., & Kucherjava, O. A. Vykorystannja plodiv oblipyhy dlja pokra­shhennja organoleptychnyh vlastyvostej rybnyh strav [The use of hippophae fruit to improve the organoleptic properties of fish dishes]. Retrieved from http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26464/1/Dietrich_Kucheryava.pdf [in Ukrainian].
17. Korzun, V. N., & Antonjuk, I. Ju. Tehnologija fruktovogo sherbetu z pokra­shhenym nutrijentnym skladom [Fruit sherbet technology with improved nut­rient composition]. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pt_2017_1_21 [in Ukrainian].
18. Gorobec’, O., Levchenko, Ju., & Borodaj, A. Innovacijni tehnologii’ kon­dyters’kyh vyrobiv iz vykorystannjam pjure z oblipyhy [Innovative technologies of confectionery products using sea buckthorn puree]. Retrieved from http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/205571. doi: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205571 [in Ukrainian].
19. Pavljuk, R. Ju., Pogarskaja, V. V., Abramova, T. S., Berestovaja, A. A., & Loseva, S. M. Razrabotka funkcional’nyh ozdorovitel’nyh nanonapitkov na osnove molochnoj syvorotki [Development of functional health nano-drinks based on whey]. Retrieved from http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 1675/1/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202014.pdf DOI: 10.15587/1729-4061.2014.31592 [in Russian].
20. Produkty pereroblennja fruktiv ta ovochiv. Refraktometrychnyj metod vyzna­channja vmistu rozchynnyh suhyh rechovyn [Fruit and vegetable processing products. Refractometric method for determining the content of soluble dry matter]. (2017). DSTU 8402:2015. Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].
21. Produkty pereroblennja fruktiv ta ovochiv. Metody vyznachennja vitaminu C [Fruit and vegetable processing products. Methods for determining vitamin C]. (2016). DSTU 7803:2015. Kyi’v: UkrNDNC [in Ukrainian].
22. Produkty pereroblennja fruktiv ta ovochiv. Metody vyznachennja tytrovanoi’ kyslotnosti [Fruit and vegetable processing products. Methods for determining the titrated acidity]. (2009). DSTU 4957:2008. Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].
23. Produkty pereroblennja fruktiv ta ovochiv. Metody vyznachennja cukriv [Fruit and vegetable processing products. Methods for determining sugars]. (2008). DSTU 4954:2008. Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].
24. Frukty, ovochi ta produkty i’h pereroblennja. Metod vyznachannja vmistu karotynu [Fruits, vegetables and products of its processing. Method for deter­mining carotene content]. (2005). DSTU 4305:2004. Kyi’v: Derzhspozhyv­standart Ukrai’ny [in Ukrainian].